Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAGNAXIS Anna Kowalczyk z siedzibą w Gutowie Małym, ul. Ostrowska 13, 62-300 Września (zwane dalej Sklepem) będącym właścicielem sklepu swiatlamp.pl.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się poprzez adres email: sklep@magnaxis.com.
3. Dane są pozyskiwane podczas rejestracji, poprzez formularz rejestracyjny sklepu internetowego, formularz kontaktowy oraz subskrypcję newslettera sklepu.
4. Dane są przetwarzane w następujących celach:
- korzystanie ze sklepu, w tym składania i obsługi zamówień, realizacji dostaw oraz obsługi płatności,
- podatkowych (wystawiania faktur) wynikających z wymogów obowiązującego prawa,
- obsługi reklamacji,
- obsługi zapytań przez formularz kontaktowy,
- kontaktów związanych ze świadczeniem usług.
5. W każdej chwili ma Pani/Pana prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. By wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych wystarczy napisać na adres e-mail podany w pkt. 2.
6. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7. Podanie prawidłowych danych osobowych jest dobrowolne, jest ono jednak niezbędne w celu zawarcia, realizacji umowy i dostarczenia zamówionego towaru. Zakres potrzebnych danych jest następujący: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, nr telefonu, hasło oraz (w przypadku firmy) nazwa firmy oraz numer NIP.
8. Respektujemy Pani/Pana prawa wynikające z rozporządzenia o ochronie danych, tzn. prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przez RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Dane mogą być udostępniane podmiotom, z którymi sklep współpracuje w celu prawidłowej realizacji usług tzn. dostarczającym usługi informatyczne, księgowe, płatnicze, realizującym usługi kurierskie lub pośredniczą w ich dostarczeniu oraz organom publicznym, które mają prawo wystąpić o te dane w oparciu o obowiązujące prawo.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia, obowiązywania zawartej z Panią/Panem umowy lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie potrzebne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
13. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.